Transparencia

A continuació posem a la vostre disposició tota una sèrie de documents perque tots vosaltres esteu al corrent de l'estat de les nostres actuacions.
Pressupost 2022
Pla actuació 2022
Memòria activitats 2021
Informe auditoria 2021
Estatuts Fundació
Biblioteca d'Alcúdia Can Torró
Comptes anuals 2021