Transparència

Catàleg de transparència
Pressupost 2022
Pla actuació 2022
Memòria activitats 2021
Informe auditoria 2021
Estatuts Fundació
Biblioteca d'Alcúdia Can Torró
Comptes anuals 2021