Normes i recomanacions

- Tots els usuaris poden endur-se’n en préstec una quantitat de documents il•limitada, per  un termini de 15 dies que es pot renovar mitjançant el telèfon, la web o de manera presencial.

- Per a fer ús d’aquest servei i també per utilitzar els jocs en sala cal tenir el carnet de la biblioteca. El carnet és gratuït i per obtenir-lo només cal presentar un document d’identitat en vigor (D.N.I, N.I.E o Passaport).

- Els menors de 12 anys per obtindre el carnet de soci de la biblioteca necessiten l’autorització dels pares o tutors legals.

- El duplicat de carnet de lector costa 1 €.

- Els nins han d’estar sempre acompanyats per un adult qui li ha d’ensenyar el comportament correcte a la biblioteca: parlar fluixet, desar els jocs després d’haver jugat i respectar les instal·lacions i les persones amb qui comparteixen l’espai.

- Es poden renovar els documents sempre que estiguin dins el termini de préstec i no tinguin una reserva.

- Els usuaris que tinguin documents en préstec des de fa 1 mes i  no els hagin renovat no poden treure més documents fins que no tornin el que tenen.

- La Biblioteca no cobra multes per demores.  Només es bloqueja el préstec fins que es tornen els documents pendents.

- En cas d’extraviar algun document l’usuari haurà de pagar la quantitat establerta segons sigui el tipus de document (llibre-Cd-DVD-Joc, etc …) Els preus es poden consultar al mostrador de la planta baixa de la biblioteca. També és possible, si es prefereix, reposar el mateix document (no un altre semblant).

- En cas que es trobi el document que es donava per extraviat es farà la devolució de l’import pagat.

- No es pot beure, menjar, fumar ni parlar pel mòbil a la biblioteca.