Transparència

Catàleg de transparència
Pressupost 2023
Pla actuació 2022
Memòria activitats 2021
Informe auditoria 2022
Estatuts Fundació
Biblioteca d'Alcúdia Can Torró
Comptes anuals 2022